728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 22/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/03/2018 - 23/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 36,8320 điểm/cặp
  Ngày 2: 36,8360 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/03/2018 - 25/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 804 điểm/cặp
  Ngày 2: 809 điểm/cặp
  Ngày 3: 8016 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 21/03/2018 - 23/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
  Ngày 2: 38,8360 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 21/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/03/2018 - 23/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 36,8320 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/03/2018 - 25/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 804 điểm/cặp
  Ngày 2: 809 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 21/03/2018 - 23/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 20/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/03/2018 - 21/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 06,6020 điểm/cặp
  Ngày 2: 06,6060 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/03/2018 - 25/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 804 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/03/2018 - 21/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 06,2120 điểm/cặp
  Ngày 2: 06,2160 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 19/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/03/2018 - 21/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 06,6020 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/03/2018 - 19/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp
  Ngày 2: 729 điểm/cặp
  Ngày 3: 7216 điểm/cặp
  Ngày 4: 7226 điểm/cặp
  Ngày 5: 7246 điểm/cặp
  Ngày 6: 7260 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/03/2018 - 21/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 06,2120 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 18/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 17/03/2018 - 19/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,3920 điểm/cặp
  Ngày 2: 12,3960 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/03/2018 - 19/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp
  Ngày 2: 729 điểm/cặp
  Ngày 3: 7216 điểm/cặp
  Ngày 4: 7226 điểm/cặp
  Ngày 5: 7246 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/03/2018 - 18/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 59,9520 điểm/cặp
  Ngày 2: 59,9560 điểm/cặp
  Ngày 3: 59,95200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 17/03/2018 - 19/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,3920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/03/2018 - 19/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp
  Ngày 2: 729 điểm/cặp
  Ngày 3: 7216 điểm/cặp
  Ngày 4: 7226 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/03/2018 - 18/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 59,9520 điểm/cặp
  Ngày 2: 59,9560 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/03/2018 - 17/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 29,5420 điểm/cặp
  Ngày 2: 29,5460 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/03/2018 - 19/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp
  Ngày 2: 729 điểm/cặp
  Ngày 3: 7216 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/03/2018 - 18/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 59,9520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 15/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/03/2018 - 17/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 29,5420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/03/2018 - 19/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp
  Ngày 2: 729 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 15/03/2018 - 17/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 06,6020 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 14/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/03/2018 - 14/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 37,4220 điểm/cặp
  Ngày 2: 37,4260 điểm/cặp
  Ngày 3: 37,42200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/03/2018 - 19/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/03/2018 - 16/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 29,9220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 13/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/03/2018 - 14/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 37,4220 điểm/cặp
  Ngày 2: 37,4260 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/03/2018 - 18/03: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 274 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/03/2018 - 15/03: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 42,5920 điểm/cặp