728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 05/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 05/02/2018 - 07/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 08,6220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 03/02/2018 - 08/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 544 điểm/cặp
  Ngày 2: 549 điểm/cặp
  Ngày 3: 5416 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 04/02/2018 - 06/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
  Ngày 2: 49,9460 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 04/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 04/02/2018 - 06/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 03/02/2018 - 08/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 544 điểm/cặp
  Ngày 2: 549 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 04/02/2018 - 06/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 03/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 02/02/2018 - 04/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 08,9620 điểm/cặp
  Ngày 2: 08,9660 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 03/02/2018 - 08/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 544 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 03/02/2018 - 05/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,4620 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 02/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 02/02/2018 - 04/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 08,9620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 30/01/2018 - 04/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp
  Ngày 2: 729 điểm/cặp
  Ngày 3: 7216 điểm/cặp
  Ngày 4: 7226 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 02/02/2018 - 04/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 27,6220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 01/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 30/01/2018 - 01/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
  Ngày 2: 67,7660 điểm/cặp
  Ngày 3: 67,76200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 30/01/2018 - 04/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp
  Ngày 2: 729 điểm/cặp
  Ngày 3: 7216 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 30/01/2018 - 01/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 39,9320 điểm/cặp
  Ngày 2: 39,9360 điểm/cặp
  Ngày 3: 39,93200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 31/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 30/01/2018 - 01/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp
  Ngày 2: 67,7660 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 30/01/2018 - 04/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp
  Ngày 2: 729 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 30/01/2018 - 01/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 39,9320 điểm/cặp
  Ngày 2: 39,9360 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 30/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 30/01/2018 - 01/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 30/01/2018 - 04/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 724 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 30/01/2018 - 01/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 39,9320 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 29/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 29/01/2018 - 31/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 37,9220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 26/01/2018 - 31/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 574 điểm/cặp
  Ngày 2: 579 điểm/cặp
  Ngày 3: 5716 điểm/cặp
  Ngày 4: 5726 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 27/01/2018 - 29/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,7820 điểm/cặp
  Ngày 2: 01,7860 điểm/cặp
  Ngày 3: 01,78200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 28/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 28/01/2018 - 30/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 20,9420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 26/01/2018 - 31/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 574 điểm/cặp
  Ngày 2: 579 điểm/cặp
  Ngày 3: 5716 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 27/01/2018 - 29/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,7820 điểm/cặp
  Ngày 2: 01,7860 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 27/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 27/01/2018 - 29/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 29,5520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 26/01/2018 - 31/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 574 điểm/cặp
  Ngày 2: 579 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 27/01/2018 - 29/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,7820 điểm/cặp