728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 22/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/02/2019 - 24/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,4020 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/02/2019 - 22/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 454 điểm/cặp
  Ngày 2: 459 điểm/cặp
  Ngày 3: 4516 điểm/cặp
  Ngày 4: 4526 điểm/cặp
  Ngày 5: 4546 điểm/cặp
  Ngày 6: 4560 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/02/2019 - 24/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 28,9120 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 21/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 20/02/2019 - 22/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 03,1720 điểm/cặp
  Ngày 2: 03,1760 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/02/2019 - 22/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 454 điểm/cặp
  Ngày 2: 459 điểm/cặp
  Ngày 3: 4516 điểm/cặp
  Ngày 4: 4526 điểm/cặp
  Ngày 5: 4546 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/02/2019 - 21/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
  Ngày 2: 38,8360 điểm/cặp
  Ngày 3: 38,83200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 20/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 20/02/2019 - 22/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 03,1720 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/02/2019 - 22/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 454 điểm/cặp
  Ngày 2: 459 điểm/cặp
  Ngày 3: 4516 điểm/cặp
  Ngày 4: 4526 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/02/2019 - 21/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
  Ngày 2: 38,8360 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 19/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/02/2019 - 21/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/02/2019 - 22/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 454 điểm/cặp
  Ngày 2: 459 điểm/cặp
  Ngày 3: 4516 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/02/2019 - 21/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 38,8320 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 18/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 17/02/2019 - 19/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp
  Ngày 2: 24,4260 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/02/2019 - 22/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 454 điểm/cặp
  Ngày 2: 459 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/02/2019 - 20/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 34,4320 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 17/02/2019 - 19/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/02/2019 - 22/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 454 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/02/2019 - 19/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,5220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 14/02/2019 - 16/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp
  Ngày 2: 25,5260 điểm/cặp
  Ngày 3: 25,52200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 15/02/2019 - 20/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 84 điểm/cặp
  Ngày 2: 89 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/02/2019 - 18/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 27,6220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 15/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 14/02/2019 - 16/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 25,5220 điểm/cặp
  Ngày 2: 25,5260 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 15/02/2019 - 20/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 84 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/02/2019 - 16/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,9920 điểm/cặp
  Ngày 2: 15,9960 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 11/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 11/02/2019 - 13/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 33,3620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 11/02/2019 - 16/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 104 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/02/2019 - 13/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,7320 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 10/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 10/02/2019 - 12/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 24,4220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 10/02/2019 - 15/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 964 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 10/02/2019 - 12/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 74,8320 điểm/cặp