728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 25/02 2

  Để xem số ngày HÔM NAY, vui lòng đăng nhập TÀI KHOẢN VIP bên dưới:

  Ghi nhớ
  Nếu chưa có tài khoản, ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
 • Cao thủ chốt số ngày 24/02 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 24/02/2018 - 26/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 17,8320 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/02/2018 - 25/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 254 điểm/cặp
  Ngày 2: 259 điểm/cặp
  Ngày 3: 2516 điểm/cặp
  Ngày 4: 2526 điểm/cặp
  Ngày 5: 2546 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/02/2018 - 24/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 35,5320 điểm/cặp
  Ngày 2: 35,5360 điểm/cặp
  Ngày 3: 35,53200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 23/02 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/02/2018 - 23/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 62,7920 điểm/cặp
  Ngày 2: 62,7960 điểm/cặp
  Ngày 3: 62,79200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/02/2018 - 25/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 254 điểm/cặp
  Ngày 2: 259 điểm/cặp
  Ngày 3: 2516 điểm/cặp
  Ngày 4: 2526 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/02/2018 - 24/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 35,5320 điểm/cặp
  Ngày 2: 35,5360 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 22/02 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/02/2018 - 23/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 62,7920 điểm/cặp
  Ngày 2: 62,7960 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/02/2018 - 25/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 254 điểm/cặp
  Ngày 2: 259 điểm/cặp
  Ngày 3: 2516 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/02/2018 - 24/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 35,5320 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 21/02 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/02/2018 - 23/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 62,7920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/02/2018 - 25/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 254 điểm/cặp
  Ngày 2: 259 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 20/02/2018 - 22/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 55,7520 điểm/cặp
  Ngày 2: 55,7560 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 20/02 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 20/02/2018 - 22/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,3320 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/02/2018 - 25/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 254 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 20/02/2018 - 22/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 55,7520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 13/02 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 13/02/2018 - 15/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 05,5020 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/02/2018 - 17/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 374 điểm/cặp
  Ngày 2: 379 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/02/2018 - 13/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,6120 điểm/cặp
  Ngày 2: 04,6160 điểm/cặp
  Ngày 3: 04,61200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 12/02 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/02/2018 - 14/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 11,6620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/02/2018 - 17/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 374 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/02/2018 - 13/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,6120 điểm/cặp
  Ngày 2: 04,6160 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 11/02 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 11/02/2018 - 13/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,7720 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 10/02/2018 - 15/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 214 điểm/cặp
  Ngày 2: 219 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/02/2018 - 13/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,6120 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 10/02 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 10/02/2018 - 12/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 37,8320 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 10/02/2018 - 15/02: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 214 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 09/02/2018 - 11/02: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,9820 điểm/cặp
  Ngày 2: 04,9860 điểm/cặp