728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 22/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/10/2018 - 24/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 24,4520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 22/10/2018 - 27/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 424 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 21/10/2018 - 23/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 57,7520 điểm/cặp
  Ngày 2: 57,7560 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 21/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/10/2018 - 21/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,8520 điểm/cặp
  Ngày 2: 12,8560 điểm/cặp
  Ngày 3: 12,85200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/10/2018 - 24/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 914 điểm/cặp
  Ngày 2: 919 điểm/cặp
  Ngày 3: 9116 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 21/10/2018 - 23/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 57,7520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 20/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/10/2018 - 21/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,8520 điểm/cặp
  Ngày 2: 12,8560 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/10/2018 - 24/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 914 điểm/cặp
  Ngày 2: 919 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 20/10/2018 - 22/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,9020 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 19/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/10/2018 - 21/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,8520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/10/2018 - 24/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 914 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/10/2018 - 21/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 78,8720 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 18/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/10/2018 - 20/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,6720 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/10/2018 - 18/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 384 điểm/cặp
  Ngày 2: 389 điểm/cặp
  Ngày 3: 3816 điểm/cặp
  Ngày 4: 3826 điểm/cặp
  Ngày 5: 3846 điểm/cặp
  Ngày 6: 3860 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/10/2018 - 19/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,9820 điểm/cặp
  Ngày 2: 12,9860 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/10/2018 - 18/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 03,4220 điểm/cặp
  Ngày 2: 03,4260 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/10/2018 - 18/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 384 điểm/cặp
  Ngày 2: 389 điểm/cặp
  Ngày 3: 3816 điểm/cặp
  Ngày 4: 3826 điểm/cặp
  Ngày 5: 3846 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/10/2018 - 19/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,9820 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/10/2018 - 18/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 03,4220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/10/2018 - 18/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 384 điểm/cặp
  Ngày 2: 389 điểm/cặp
  Ngày 3: 3816 điểm/cặp
  Ngày 4: 3826 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 15/10/2018 - 17/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,1020 điểm/cặp
  Ngày 2: 01,1060 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 15/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 14/10/2018 - 16/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 18,8120 điểm/cặp
  Ngày 2: 18,8160 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/10/2018 - 18/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 384 điểm/cặp
  Ngày 2: 389 điểm/cặp
  Ngày 3: 3816 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 15/10/2018 - 17/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,1020 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 14/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 14/10/2018 - 16/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 18,8120 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/10/2018 - 18/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 384 điểm/cặp
  Ngày 2: 389 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/10/2018 - 15/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 20,6220 điểm/cặp
  Ngày 2: 20,6260 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 13/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 13/10/2018 - 15/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 57,7520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/10/2018 - 18/10: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 384 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/10/2018 - 15/10: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 20,6220 điểm/cặp