728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 22/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/11/2018 - 24/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 75,8620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/11/2018 - 26/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 174 điểm/cặp
  Ngày 2: 179 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/11/2018 - 24/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 11,8620 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 21/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/11/2018 - 23/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 57,7520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/11/2018 - 26/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 174 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 20/11/2018 - 22/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 56,6520 điểm/cặp
  Ngày 2: 56,6560 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 20/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/11/2018 - 20/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 13,7920 điểm/cặp
  Ngày 2: 13,7960 điểm/cặp
  Ngày 3: 13,79200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/11/2018 - 25/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 224 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 20/11/2018 - 22/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 56,6520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 19/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/11/2018 - 20/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 13,7920 điểm/cặp
  Ngày 2: 13,7960 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 15/11/2018 - 20/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 974 điểm/cặp
  Ngày 2: 979 điểm/cặp
  Ngày 3: 9716 điểm/cặp
  Ngày 4: 9726 điểm/cặp
  Ngày 5: 9746 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/11/2018 - 20/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 28,4220 điểm/cặp
  Ngày 2: 28,4260 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 18/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/11/2018 - 20/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 13,7920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 15/11/2018 - 20/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 974 điểm/cặp
  Ngày 2: 979 điểm/cặp
  Ngày 3: 9716 điểm/cặp
  Ngày 4: 9726 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/11/2018 - 20/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 28,4220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 17/11/2018 - 19/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 15/11/2018 - 20/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 974 điểm/cặp
  Ngày 2: 979 điểm/cặp
  Ngày 3: 9716 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 15/11/2018 - 17/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 56,6520 điểm/cặp
  Ngày 2: 56,6560 điểm/cặp
  Ngày 3: 56,65200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/11/2018 - 18/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 38,6820 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 15/11/2018 - 20/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 974 điểm/cặp
  Ngày 2: 979 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 15/11/2018 - 17/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 56,6520 điểm/cặp
  Ngày 2: 56,6560 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 15/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 14/11/2018 - 16/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 16,6120 điểm/cặp
  Ngày 2: 16,6160 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 15/11/2018 - 20/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 974 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 15/11/2018 - 17/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 56,6520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 14/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 14/11/2018 - 16/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 16,6120 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/11/2018 - 19/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 704 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/11/2018 - 16/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 59,7520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 13/11 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 13/11/2018 - 15/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,6420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 08/11/2018 - 13/11: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 544 điểm/cặp
  Ngày 2: 549 điểm/cặp
  Ngày 3: 5416 điểm/cặp
  Ngày 4: 5426 điểm/cặp
  Ngày 5: 5446 điểm/cặp
  Ngày 6: 5460 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/11/2018 - 15/11: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 64,7920 điểm/cặp