728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 18/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/08/2018 - 20/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/08/2018 - 22/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 374 điểm/cặp
  Ngày 2: 379 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/08/2018 - 20/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 26,6220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 17/08/2018 - 19/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 92,9520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/08/2018 - 22/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 374 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/08/2018 - 19/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 14,9220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/08/2018 - 18/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 46,6420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 16/08/2018 - 21/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 694 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/08/2018 - 18/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 28,7220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 12/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/08/2018 - 14/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 53,0520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/08/2018 - 17/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 244 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 12/08/2018 - 14/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,5820 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 11/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 09/08/2018 - 11/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 14,4120 điểm/cặp
  Ngày 2: 14,4160 điểm/cặp
  Ngày 3: 14,41200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 06/08/2018 - 11/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp
  Ngày 4: 6626 điểm/cặp
  Ngày 5: 6646 điểm/cặp
  Ngày 6: 6660 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 09/08/2018 - 11/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,9320 điểm/cặp
  Ngày 2: 15,9360 điểm/cặp
  Ngày 3: 15,93200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 10/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 09/08/2018 - 11/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 14,4120 điểm/cặp
  Ngày 2: 14,4160 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 06/08/2018 - 11/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp
  Ngày 4: 6626 điểm/cặp
  Ngày 5: 6646 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 09/08/2018 - 11/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,9320 điểm/cặp
  Ngày 2: 15,9360 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 09/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 09/08/2018 - 11/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 14,4120 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 06/08/2018 - 11/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp
  Ngày 4: 6626 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 09/08/2018 - 11/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,9320 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 08/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 08/08/2018 - 10/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 72,8920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 06/08/2018 - 11/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 08/08/2018 - 10/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 29,9220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 07/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 07/08/2018 - 09/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 02,2020 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 06/08/2018 - 11/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 05/08/2018 - 07/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 24,7320 điểm/cặp
  Ngày 2: 24,7360 điểm/cặp
  Ngày 3: 24,73200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 06/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 04/08/2018 - 06/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 36,9520 điểm/cặp
  Ngày 2: 36,9560 điểm/cặp
  Ngày 3: 36,95200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 06/08/2018 - 11/08: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 05/08/2018 - 07/08: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 24,7320 điểm/cặp
  Ngày 2: 24,7360 điểm/cặp