728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 27/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 25/05/2018 - 27/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,2420 điểm/cặp
  Ngày 2: 04,2460 điểm/cặp
  Ngày 3: 04,24200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 27/05/2018 - 01/06: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 894 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 25/05/2018 - 27/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp
  Ngày 2: 33,8860 điểm/cặp
  Ngày 3: 33,88200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 26/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 25/05/2018 - 27/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,2420 điểm/cặp
  Ngày 2: 04,2460 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/05/2018 - 26/05: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 814 điểm/cặp
  Ngày 2: 819 điểm/cặp
  Ngày 3: 8116 điểm/cặp
  Ngày 4: 8126 điểm/cặp
  Ngày 5: 8146 điểm/cặp
  Ngày 6: 8160 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 25/05/2018 - 27/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp
  Ngày 2: 33,8860 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 25/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 25/05/2018 - 27/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,2420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/05/2018 - 26/05: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 814 điểm/cặp
  Ngày 2: 819 điểm/cặp
  Ngày 3: 8116 điểm/cặp
  Ngày 4: 8126 điểm/cặp
  Ngày 5: 8146 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 25/05/2018 - 27/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 33,8820 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 24/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/05/2018 - 24/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
  Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp
  Ngày 3: 23,32200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/05/2018 - 26/05: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 814 điểm/cặp
  Ngày 2: 819 điểm/cặp
  Ngày 3: 8116 điểm/cặp
  Ngày 4: 8126 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 24/05/2018 - 26/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,7620 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 23/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/05/2018 - 24/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
  Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/05/2018 - 26/05: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 814 điểm/cặp
  Ngày 2: 819 điểm/cặp
  Ngày 3: 8116 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/05/2018 - 24/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
  Ngày 2: 49,9460 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 22/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/05/2018 - 24/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/05/2018 - 26/05: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 814 điểm/cặp
  Ngày 2: 819 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/05/2018 - 24/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 21/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/05/2018 - 23/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 31,6420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/05/2018 - 26/05: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 814 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 21/05/2018 - 23/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04,6420 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 20/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 20/05/2018 - 22/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 29,5220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 16/05/2018 - 21/05: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 24 điểm/cặp
  Ngày 2: 29 điểm/cặp
  Ngày 3: 216 điểm/cặp
  Ngày 4: 226 điểm/cặp
  Ngày 5: 246 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 20/05/2018 - 22/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 26,3020 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 19/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/05/2018 - 21/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 16/05/2018 - 21/05: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 24 điểm/cặp
  Ngày 2: 29 điểm/cặp
  Ngày 3: 216 điểm/cặp
  Ngày 4: 226 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/05/2018 - 21/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 40,8420 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 18/05 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/05/2018 - 20/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 18,8120 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 16/05/2018 - 21/05: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 24 điểm/cặp
  Ngày 2: 29 điểm/cặp
  Ngày 3: 216 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/05/2018 - 19/05: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 31,6420 điểm/cặp
  Ngày 2: 31,6460 điểm/cặp