728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 14/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 14/12/2018 - 16/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,8420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/12/2018 - 17/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 284 điểm/cặp
  Ngày 2: 289 điểm/cặp
  Ngày 3: 2816 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/12/2018 - 15/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 25,4720 điểm/cặp
  Ngày 2: 25,4760 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 13/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 11/12/2018 - 13/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 50,7520 điểm/cặp
  Ngày 2: 50,7560 điểm/cặp
  Ngày 3: 50,75200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/12/2018 - 17/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 284 điểm/cặp
  Ngày 2: 289 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/12/2018 - 15/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 25,4720 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 12/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 11/12/2018 - 13/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 50,7520 điểm/cặp
  Ngày 2: 50,7560 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/12/2018 - 17/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 284 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 12/12/2018 - 14/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 06,4120 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 11/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 11/12/2018 - 13/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 50,7520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 10/12/2018 - 15/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 434 điểm/cặp
  Ngày 2: 439 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/12/2018 - 13/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 36,7920 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 10/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 08/12/2018 - 10/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 54,5820 điểm/cặp
  Ngày 2: 54,5860 điểm/cặp
  Ngày 3: 54,58200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 10/12/2018 - 15/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 434 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 10/12/2018 - 12/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 17,7120 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 09/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 08/12/2018 - 10/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 54,5820 điểm/cặp
  Ngày 2: 54,5860 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 03/12/2018 - 08/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 834 điểm/cặp
  Ngày 2: 839 điểm/cặp
  Ngày 3: 8316 điểm/cặp
  Ngày 4: 8326 điểm/cặp
  Ngày 5: 8346 điểm/cặp
  Ngày 6: 8360 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 08/12/2018 - 10/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 48,5820 điểm/cặp
  Ngày 2: 48,5860 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 08/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 08/12/2018 - 10/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 54,5820 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 03/12/2018 - 08/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 834 điểm/cặp
  Ngày 2: 839 điểm/cặp
  Ngày 3: 8316 điểm/cặp
  Ngày 4: 8326 điểm/cặp
  Ngày 5: 8346 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 08/12/2018 - 10/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 48,5820 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 07/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 05/12/2018 - 07/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
  Ngày 2: 07,7060 điểm/cặp
  Ngày 3: 07,70200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 03/12/2018 - 08/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 834 điểm/cặp
  Ngày 2: 839 điểm/cặp
  Ngày 3: 8316 điểm/cặp
  Ngày 4: 8326 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 07/12/2018 - 09/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 09,5420 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 05/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 05/12/2018 - 07/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 03/12/2018 - 08/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 834 điểm/cặp
  Ngày 2: 839 điểm/cặp
  Ngày 3: 8316 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 04/12/2018 - 06/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp
  Ngày 2: 68,8660 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 04/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 04/12/2018 - 06/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,2120 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 03/12/2018 - 08/12: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 834 điểm/cặp
  Ngày 2: 839 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 04/12/2018 - 06/12: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 68,8620 điểm/cặp