728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 24/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/01/2019 - 24/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 28,7220 điểm/cặp
  Ngày 2: 28,7260 điểm/cặp
  Ngày 3: 28,72200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/01/2019 - 26/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp
  Ngày 4: 6626 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/01/2019 - 24/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
  Ngày 2: 15,5160 điểm/cặp
  Ngày 3: 15,51200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 23/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/01/2019 - 24/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 28,7220 điểm/cặp
  Ngày 2: 28,7260 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/01/2019 - 26/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/01/2019 - 24/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
  Ngày 2: 15,5160 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 22/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/01/2019 - 24/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 28,7220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/01/2019 - 26/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/01/2019 - 24/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 21/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/01/2019 - 23/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 27,7220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/01/2019 - 26/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 21/01/2019 - 23/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,7320 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 18/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/01/2019 - 18/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp
  Ngày 2: 22,7760 điểm/cặp
  Ngày 3: 22,77200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/01/2019 - 19/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04 điểm/cặp
  Ngày 2: 09 điểm/cặp
  Ngày 3: 016 điểm/cặp
  Ngày 4: 026 điểm/cặp
  Ngày 5: 046 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/01/2019 - 20/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 00,0320 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/01/2019 - 18/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp
  Ngày 2: 22,7760 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/01/2019 - 19/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04 điểm/cặp
  Ngày 2: 09 điểm/cặp
  Ngày 3: 016 điểm/cặp
  Ngày 4: 026 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/01/2019 - 19/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 56,6520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/01/2019 - 18/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/01/2019 - 19/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04 điểm/cặp
  Ngày 2: 09 điểm/cặp
  Ngày 3: 016 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/01/2019 - 18/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 15/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/01/2019 - 17/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 51,7920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/01/2019 - 19/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04 điểm/cặp
  Ngày 2: 09 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/01/2019 - 16/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp
  Ngày 2: 22,7760 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 14/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 14/01/2019 - 16/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 49,9420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/01/2019 - 19/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 04 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/01/2019 - 16/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 13/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 11/01/2019 - 13/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 23,3220 điểm/cặp
  Ngày 2: 23,3260 điểm/cặp
  Ngày 3: 23,32200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 08/01/2019 - 13/01: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 254 điểm/cặp
  Ngày 2: 259 điểm/cặp
  Ngày 3: 2516 điểm/cặp
  Ngày 4: 2526 điểm/cặp
  Ngày 5: 2546 điểm/cặp
  Ngày 6: 2560 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/01/2019 - 13/01: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 37,7620 điểm/cặp
  Ngày 2: 37,7660 điểm/cặp
  Ngày 3: 37,76200 điểm/cặp