728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 20/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/09/2018 - 20/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,1620 điểm/cặp
  Ngày 2: 12,1660 điểm/cặp
  Ngày 3: 12,16200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/09/2018 - 24/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 914 điểm/cặp
  Ngày 2: 919 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/09/2018 - 21/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 63,7920 điểm/cặp
  Ngày 2: 63,7960 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 19/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/09/2018 - 20/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,1620 điểm/cặp
  Ngày 2: 12,1660 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/09/2018 - 24/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 914 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/09/2018 - 21/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 63,7920 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 18/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/09/2018 - 20/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,1620 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/09/2018 - 18/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp
  Ngày 4: 6626 điểm/cặp
  Ngày 5: 6646 điểm/cặp
  Ngày 6: 6660 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/09/2018 - 19/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 20,6220 điểm/cặp
  Ngày 2: 20,6260 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/09/2018 - 18/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp
  Ngày 2: 12,2160 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/09/2018 - 18/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp
  Ngày 4: 6626 điểm/cặp
  Ngày 5: 6646 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/09/2018 - 19/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 20,6220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/09/2018 - 18/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/09/2018 - 18/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp
  Ngày 4: 6626 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/09/2018 - 18/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,6520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 15/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/09/2018 - 17/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,0920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/09/2018 - 18/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp
  Ngày 3: 6616 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/09/2018 - 15/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
  Ngày 2: 07,7060 điểm/cặp
  Ngày 3: 07,70200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 14/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 14/09/2018 - 16/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 07,7920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/09/2018 - 18/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp
  Ngày 2: 669 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/09/2018 - 15/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
  Ngày 2: 07,7060 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 13/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/09/2018 - 14/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 62,8420 điểm/cặp
  Ngày 2: 62,8460 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/09/2018 - 18/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 664 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/09/2018 - 15/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 12/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/09/2018 - 14/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 62,8420 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 10/09/2018 - 15/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 974 điểm/cặp
  Ngày 2: 979 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 12/09/2018 - 14/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 37,4020 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 10/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 10/09/2018 - 12/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 12,2120 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 10/09/2018 - 15/09: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 974 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 09/09/2018 - 11/09: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 07,7020 điểm/cặp
  Ngày 2: 07,7060 điểm/cặp