728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 20/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/07/2018 - 21/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 59,7520 điểm/cặp
  Ngày 2: 59,7560 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/07/2018 - 25/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 584 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/07/2018 - 20/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 31,8420 điểm/cặp
  Ngày 2: 31,8460 điểm/cặp
  Ngày 3: 31,84200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 19/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/07/2018 - 21/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 59,7520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/07/2018 - 19/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 684 điểm/cặp
  Ngày 2: 689 điểm/cặp
  Ngày 3: 6816 điểm/cặp
  Ngày 4: 6826 điểm/cặp
  Ngày 5: 6846 điểm/cặp
  Ngày 6: 6860 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/07/2018 - 20/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 31,8420 điểm/cặp
  Ngày 2: 31,8460 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 18/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 18/07/2018 - 20/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 02,2920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/07/2018 - 19/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 684 điểm/cặp
  Ngày 2: 689 điểm/cặp
  Ngày 3: 6816 điểm/cặp
  Ngày 4: 6826 điểm/cặp
  Ngày 5: 6846 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/07/2018 - 20/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 31,8420 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/07/2018 - 17/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 46,8920 điểm/cặp
  Ngày 2: 46,8960 điểm/cặp
  Ngày 3: 46,89200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/07/2018 - 19/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 684 điểm/cặp
  Ngày 2: 689 điểm/cặp
  Ngày 3: 6816 điểm/cặp
  Ngày 4: 6826 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/07/2018 - 19/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 09,9520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/07/2018 - 17/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 46,8920 điểm/cặp
  Ngày 2: 46,8960 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/07/2018 - 19/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 684 điểm/cặp
  Ngày 2: 689 điểm/cặp
  Ngày 3: 6816 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/07/2018 - 16/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp
  Ngày 2: 22,7760 điểm/cặp
  Ngày 3: 22,77200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 15/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/07/2018 - 17/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 46,8920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/07/2018 - 19/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 684 điểm/cặp
  Ngày 2: 689 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/07/2018 - 16/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp
  Ngày 2: 22,7760 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 14/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/07/2018 - 14/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 71,7320 điểm/cặp
  Ngày 2: 71,7360 điểm/cặp
  Ngày 3: 71,73200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/07/2018 - 19/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 684 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/07/2018 - 16/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,7720 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 13/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/07/2018 - 14/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 71,7320 điểm/cặp
  Ngày 2: 71,7360 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/07/2018 - 17/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 144 điểm/cặp
  Ngày 2: 149 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/07/2018 - 13/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp
  Ngày 2: 00,5560 điểm/cặp
  Ngày 3: 00,55200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 12/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/07/2018 - 14/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 71,7320 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/07/2018 - 17/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 144 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/07/2018 - 13/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp
  Ngày 2: 00,5560 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 11/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 11/07/2018 - 13/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 54,7220 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 11/07/2018 - 16/07: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 544 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 11/07/2018 - 13/07: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp