728 x 90

Cao thủ chốt số

Tổng hợp tất cả các phương pháp dự đoán và phần chốt số, nhận định của các cao thủ khác đang thành danh ở dudoandacbiet.com và ở trên một số diễn đàn khác.

 Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/11-cao-thu-chot-so-xuan-toc-do  

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/10-cao-thu-chot-so-khanh-nguyen

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh: http://dudoandacbiet.com/phuong-phap-bat-so/12-cao-thu-chot-so-son-tinh

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các cao thủ chốt số của ketquaplus.com. Họ đang trong dây đỏ và ăn liên tục. 

 • Cao thủ chốt số ngày 23/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/04/2018 - 23/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,5520 điểm/cặp
  Ngày 2: 01,5560 điểm/cặp
  Ngày 3: 01,55200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/04/2018 - 24/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 244 điểm/cặp
  Ngày 2: 249 điểm/cặp
  Ngày 3: 2416 điểm/cặp
  Ngày 4: 2426 điểm/cặp
  Ngày 5: 2446 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 23/04/2018 - 25/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,2220 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 22/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/04/2018 - 23/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,5520 điểm/cặp
  Ngày 2: 01,5560 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/04/2018 - 24/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 244 điểm/cặp
  Ngày 2: 249 điểm/cặp
  Ngày 3: 2416 điểm/cặp
  Ngày 4: 2426 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 20/04/2018 - 22/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp
  Ngày 2: 00,5560 điểm/cặp
  Ngày 3: 00,55200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 21/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/04/2018 - 23/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 01,5520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/04/2018 - 24/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 244 điểm/cặp
  Ngày 2: 249 điểm/cặp
  Ngày 3: 2416 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 20/04/2018 - 22/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp
  Ngày 2: 00,5560 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 20/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/04/2018 - 21/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,8920 điểm/cặp
  Ngày 2: 22,8960 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/04/2018 - 24/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 244 điểm/cặp
  Ngày 2: 249 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 20/04/2018 - 22/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 00,5520 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 19/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 19/04/2018 - 21/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 22,8920 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 19/04/2018 - 24/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 244 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/04/2018 - 21/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 69,9620 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 18/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/04/2018 - 18/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp
  Ngày 2: 89,9860 điểm/cặp
  Ngày 3: 89,98200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/04/2018 - 18/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 64 điểm/cặp
  Ngày 2: 69 điểm/cặp
  Ngày 3: 616 điểm/cặp
  Ngày 4: 626 điểm/cặp
  Ngày 5: 646 điểm/cặp
  Ngày 6: 660 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/04/2018 - 18/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
  Ngày 2: 15,5160 điểm/cặp
  Ngày 3: 15,51200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 17/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/04/2018 - 18/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp
  Ngày 2: 89,9860 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/04/2018 - 18/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 64 điểm/cặp
  Ngày 2: 69 điểm/cặp
  Ngày 3: 616 điểm/cặp
  Ngày 4: 626 điểm/cặp
  Ngày 5: 646 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/04/2018 - 18/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
  Ngày 2: 15,5160 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 16/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 16/04/2018 - 18/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 89,9820 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/04/2018 - 18/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 64 điểm/cặp
  Ngày 2: 69 điểm/cặp
  Ngày 3: 616 điểm/cặp
  Ngày 4: 626 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/04/2018 - 18/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 15,5120 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 15/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 15/04/2018 - 17/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 64,8520 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/04/2018 - 18/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 64 điểm/cặp
  Ngày 2: 69 điểm/cặp
  Ngày 3: 616 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 15/04/2018 - 17/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 18,9720 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số ngày 14/04 2

  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:    

  Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/04/2018 - 14/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 28,8220 điểm/cặp
  Ngày 2: 28,8260 điểm/cặp
  Ngày 3: 28,82200 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/04/2018 - 18/04: 

   Bạch thủ lô tô nuôi 6 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 64 điểm/cặp
  Ngày 2: 69 điểm/cặp

  Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/04/2018 - 16/04: 

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
  Ngày 1: 67,7620 điểm/cặp