728 x 90

Cặp lotto nuôi 3 ngày

1. Chú ý phương pháp:

- Chúng tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều phương pháp cho việc bắt số và khung tiền cặp lotto sao cho hiệu quả, thì phương pháp 3 ngày với tỉ lệ 1 - 3 - 10 qua bao năm đã chứng minh là phương pháp hiệu quả nhất.

- Việc khung 3 ngày gãy khung 1 - 2 lần/tháng là chuyện rất bình thường. Anh em cần chuẩn bị vốn để sẵn sàng cho việc gãy khung. Nếu tháng gãy khung 1 - 2 lần, ta sẽ lãi khoảng 30% so với số vốn. Nếu không bị gãy, sẽ lại &x;ampx;ampx;gt; 100%. Mong anh em chú ý việc gãy khung để không cạn vốn.

&x;ampx;ampx;nbsp;

2. Phương pháp vào tiền:

Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ 1x, 3,x 10x. Cụ thể với mức vốn 6,500,000:

- Ngày 1: 10đ/con

- Ngày 2: 30đ/con 

- Ngày 3: 100 đ/con

Khi ăn khung, ta quay lại mức vào của ngày 1.

3. Cách bắt số:

Thống kê các cặp nuôi đẹp nhất từ 4950 cặp số, dưa trên rất nhiều phương pháp như: bạc nhớ, gan, tần suất,...

 • Lotto nuôi 3 ngày 25/01/2018 - 27/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 25/01: 23,76 20 điểm/cặp
  Ngày 26/01: 23,76 60 điểm/cặp
  Ngày 27/01: 23,76 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 23/01/2018 - 25/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 23/01: 7,70 20 điểm/cặp
  Ngày 24/01: 7,70 (Ăn 70) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 22/01/2018 - 24/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 22/01: 14,41 (Ăn 14,14,14) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 19/01/2018 - 21/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 19/01: 17,52 20 điểm/cặp
  Ngày 20/01: 17,52 60 điểm/cặp
  Ngày 21/01: 17,52 (Ăn 52) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 17/01/2018 - 19/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 17/01: 37,73 20 điểm/cặp
  Ngày 18/01: 37,73 (Ăn 37) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 16/01/2018 - 18/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 16/01: 14,67 (Ăn 67) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 13/01/2018 - 15/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 13/01: 58,89 20 điểm/cặp
  Ngày 14/01: 58,89 60 điểm/cặp
  Ngày 15/01: 58,89 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 10/01/2018 - 12/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 10/01: 23,32 20 điểm/cặp
  Ngày 11/01: 23,32 60 điểm/cặp
  Ngày 12/01: 23,32 (Ăn 23) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 07/01/2018 - 09/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 07/01: 26,62 20 điểm/cặp
  Ngày 08/01: 26,62 60 điểm/cặp
  Ngày 09/01: 26,62 (Ăn 62,62) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 05/01/2018 - 07/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 05/01: 13,31 20 điểm/cặp
  Ngày 06/01: 13,31 (Ăn 13,13) 60 điểm/cặp