728 x 90

Cặp lotto nuôi 3 ngày

1. Chú ý phương pháp:

- Chúng tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều phương pháp cho việc bắt số và khung tiền cặp lotto sao cho hiệu quả, thì phương pháp 3 ngày với tỉ lệ 1 - 3 - 10 qua bao năm đã chứng minh là phương pháp hiệu quả nhất.

- Việc khung 3 ngày gãy khung 1 - 2 lần/tháng là chuyện rất bình thường. Anh em cần chuẩn bị vốn để sẵn sàng cho việc gãy khung. Nếu tháng gãy khung 1 - 2 lần, ta sẽ lãi khoảng 30% so với số vốn. Nếu không bị gãy, sẽ lại &x;ampx;ampx;gt; 100%. Mong anh em chú ý việc gãy khung để không cạn vốn.

&x;ampx;ampx;nbsp;

2. Phương pháp vào tiền:

Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ 1x, 3,x 10x. Cụ thể với mức vốn 6,500,000:

- Ngày 1: 10đ/con

- Ngày 2: 30đ/con 

- Ngày 3: 100 đ/con

Khi ăn khung, ta quay lại mức vào của ngày 1.

3. Cách bắt số:

Thống kê các cặp nuôi đẹp nhất từ 4950 cặp số, dưa trên rất nhiều phương pháp như: bạc nhớ, gan, tần suất,...

 • Lotto nuôi 3 ngày 25/02/2018 - 27/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 25/02: 3,50 (Ăn 03) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 22/02/2018 - 24/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 22/02: 25,35 20 điểm/cặp
  Ngày 23/02: 25,35 60 điểm/cặp
  Ngày 24/02: 25,35 (Ăn 25,35) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 20/02/2018 - 22/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 20/02: 17,22 20 điểm/cặp
  Ngày 21/02: 17,22 (Ăn 17) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 11/02/2018 - 13/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 11/02: 4,23 20 điểm/cặp
  Ngày 12/02: 4,23 60 điểm/cặp
  Ngày 13/02: 4,23 (Ăn 23,23) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 09/02/2018 - 11/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 09/02: 4,76 20 điểm/cặp
  Ngày 10/02: 4,76 (Ăn 04) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 06/02/2018 - 08/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 06/02: 34,47 20 điểm/cặp
  Ngày 07/02: 34,47 60 điểm/cặp
  Ngày 08/02: 34,47 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 03/02/2018 - 05/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 03/02: 37,60 20 điểm/cặp
  Ngày 04/02: 37,60 60 điểm/cặp
  Ngày 05/02: 37,60 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 02/02/2018 - 04/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 02/02: 22,53 (Ăn 22) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 01/02/2018 - 03/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 01/02: 66,91 (Ăn 66,91) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 29/01/2018 - 31/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 29/01: 22,28 20 điểm/cặp
  Ngày 30/01: 22,28 60 điểm/cặp
  Ngày 31/01: 22,28 (Ăn 22) 200 điểm/cặp