728 x 90

Cặp lotto nuôi 3 ngày

1. Chú ý phương pháp:

- Chúng tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều phương pháp cho việc bắt số và khung tiền cặp lotto sao cho hiệu quả, thì phương pháp 3 ngày với tỉ lệ 1 - 3 - 10 qua bao năm đã chứng minh là phương pháp hiệu quả nhất.

- Việc khung 3 ngày gãy khung 1 - 2 lần/tháng là chuyện rất bình thường. Anh em cần chuẩn bị vốn để sẵn sàng cho việc gãy khung. Nếu tháng gãy khung 1 - 2 lần, ta sẽ lãi khoảng 30% so với số vốn. Nếu không bị gãy, sẽ lại &x;ampx;ampx;gt; 100%. Mong anh em chú ý việc gãy khung để không cạn vốn.

&x;ampx;ampx;nbsp;

2. Phương pháp vào tiền:

Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ 1x, 3,x 10x. Cụ thể với mức vốn 6,500,000:

- Ngày 1: 10đ/con

- Ngày 2: 30đ/con 

- Ngày 3: 100 đ/con

Khi ăn khung, ta quay lại mức vào của ngày 1.

3. Cách bắt số:

Thống kê các cặp nuôi đẹp nhất từ 4950 cặp số, dưa trên rất nhiều phương pháp như: bạc nhớ, gan, tần suất,...

 • Lotto nuôi 3 ngày 24/01/2019 - 26/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 24/01/2019: 14,60 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 21/01/2019 - 23/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 21/01: 56,65 20 điểm/cặp
  Ngày 22/01: 56,65 60 điểm/cặp
  Ngày 23/01: 56,65 (Ăn 65,65) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 21/01/2019 - 23/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 21/01/2019: 03,18 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 17/01/2019 - 19/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 17/01: 7,66 20 điểm/cặp
  Ngày 18/01: 7,66 60 điểm/cặp
  Ngày 19/01: 7,66 (Ăn 66) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 16/01/2019 - 18/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 16/01: 37,73 (Ăn 37,37) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 13/01/2019 - 15/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 13/01: 18,78 20 điểm/cặp
  Ngày 14/01: 18,78 60 điểm/cặp
  Ngày 15/01: 18,78 (Ăn 78) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 11/01/2019 - 13/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 11/01: 66,72 20 điểm/cặp
  Ngày 12/01: 66,72 (Ăn 66,66) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 08/01/2019 - 10/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 08/01: 18,81 20 điểm/cặp
  Ngày 09/01: 18,81 60 điểm/cặp
  Ngày 10/01: 18,81 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 06/01/2019 - 08/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 06/01: 9,62 20 điểm/cặp
  Ngày 07/01: 9,62 (Ăn 09,62) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 03/01/2019 - 05/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 03/01: 48,84 20 điểm/cặp
  Ngày 04/01: 48,84 60 điểm/cặp
  Ngày 05/01: 48,84 (Ăn 48) 200 điểm/cặp