728 x 90

Cặp lotto nuôi 3 ngày

1. Chú ý phương pháp:

- Chúng tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều phương pháp cho việc bắt số và khung tiền cặp lotto sao cho hiệu quả, thì phương pháp 3 ngày với tỉ lệ 1 - 3 - 10 qua bao năm đã chứng minh là phương pháp hiệu quả nhất.

- Việc khung 3 ngày gãy khung 1 - 2 lần/tháng là chuyện rất bình thường. Anh em cần chuẩn bị vốn để sẵn sàng cho việc gãy khung. Nếu tháng gãy khung 1 - 2 lần, ta sẽ lãi khoảng 30% so với số vốn. Nếu không bị gãy, sẽ lại &x;ampx;ampx;gt; 100%. Mong anh em chú ý việc gãy khung để không cạn vốn.

&x;ampx;ampx;nbsp;

2. Phương pháp vào tiền:

Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ 1x, 3,x 10x. Cụ thể với mức vốn 6,500,000:

- Ngày 1: 10đ/con

- Ngày 2: 30đ/con 

- Ngày 3: 100 đ/con

Khi ăn khung, ta quay lại mức vào của ngày 1.

3. Cách bắt số:

Thống kê các cặp nuôi đẹp nhất từ 4950 cặp số, dưa trên rất nhiều phương pháp như: bạc nhớ, gan, tần suất,...

 • Lotto nuôi 3 ngày 20/10/2018 - 22/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 20/10: 35,55 20 điểm/cặp
  Ngày 21/10: 35,55 60 điểm/cặp
  Ngày 22/10: 35,55 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 17/10/2018 - 19/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 17/10: 56,65 20 điểm/cặp
  Ngày 18/10: 56,65 60 điểm/cặp
  Ngày 19/10: 56,65 (Ăn 65) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 14/10/2018 - 16/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 14/10: 23,32 20 điểm/cặp
  Ngày 15/10: 23,32 60 điểm/cặp
  Ngày 16/10: 23,32 (Ăn 23,32) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 13/10/2018 - 15/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 13/10: 0,87 (Ăn 00) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 10/10/2018 - 12/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 10/10: 57,75 20 điểm/cặp
  Ngày 11/10: 57,75 60 điểm/cặp
  Ngày 12/10: 57,75 (Ăn 75) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 09/10/2018 - 11/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 09/10: 23,87 (Ăn 23) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 07/10/2018 - 09/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 07/10: 2,20 20 điểm/cặp
  Ngày 08/10: 2,20 (Ăn 20) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 06/10/2018 - 08/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 06/10: 2,20 (Ăn 02) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 05/10/2018 - 07/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 05/10: 9,90 (Ăn 09) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 02/10/2018 - 04/10 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 02/10: 02,20 20 điểm/cặp
  Ngày 03/10: 02,20 60 điểm/cặp
  Ngày 04/10: 02,20 200 điểm/cặp