728 x 90

Cặp lotto nuôi 3 ngày

1. Chú ý phương pháp:

- Chúng tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều phương pháp cho việc bắt số và khung tiền cặp lotto sao cho hiệu quả, thì phương pháp 3 ngày với tỉ lệ 1 - 3 - 10 qua bao năm đã chứng minh là phương pháp hiệu quả nhất.

- Việc khung 3 ngày gãy khung 1 - 2 lần/tháng là chuyện rất bình thường. Anh em cần chuẩn bị vốn để sẵn sàng cho việc gãy khung. Nếu tháng gãy khung 1 - 2 lần, ta sẽ lãi khoảng 30% so với số vốn. Nếu không bị gãy, sẽ lại &x;ampx;ampx;gt; 100%. Mong anh em chú ý việc gãy khung để không cạn vốn.

&x;ampx;ampx;nbsp;

2. Phương pháp vào tiền:

Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ 1x, 3,x 10x. Cụ thể với mức vốn 6,500,000:

- Ngày 1: 10đ/con

- Ngày 2: 30đ/con 

- Ngày 3: 100 đ/con

Khi ăn khung, ta quay lại mức vào của ngày 1.

3. Cách bắt số:

Thống kê các cặp nuôi đẹp nhất từ 4950 cặp số, dưa trên rất nhiều phương pháp như: bạc nhớ, gan, tần suất,...

 • Lotto nuôi 3 ngày 26/05/2018 - 28/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 26/05: 22,77 20 điểm/cặp
  Ngày 27/05: 22,77 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 25/05/2018 - 27/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 25/05: 44,49 (Ăn 44,44,44) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 23/05/2018 - 25/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 23/05: 45,54 20 điểm/cặp
  Ngày 24/05: 45,54 (Ăn 54) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 20/05/2018 - 22/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 20/05: 33,46 20 điểm/cặp
  Ngày 21/05: 33,46 60 điểm/cặp
  Ngày 22/05: 33,46 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 19/05/2018 - 21/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 19/05: 14,86 (Ăn 14) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 18/05/2018 - 20/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 18/05: 22,86 (Ăn 22,86) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 15/05/2018 - 17/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 15/05: 04,94 20 điểm/cặp
  Ngày 16/05: 04,94 60 điểm/cặp
  Ngày 17/05: 04,94 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 13/05/2018 - 15/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 13/05: 23,32 20 điểm/cặp
  Ngày 14/05: 23,32 (Ăn 32) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 11/05/2018 - 13/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 11/05: 32,98 20 điểm/cặp
  Ngày 12/05: 32,98 (Ăn 98) 60 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 09/05/2018 - 11/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 09/05: 44,73 20 điểm/cặp
  Ngày 10/05: 44,73 (Ăn 44) 60 điểm/cặp