728 x 90

Cặp lotto nuôi 3 ngày

1. Chú ý phương pháp:

- Chúng tôi đã từng thử nghiệm rất nhiều phương pháp cho việc bắt số và khung tiền cặp lotto sao cho hiệu quả, thì phương pháp 3 ngày với tỉ lệ 1 - 3 - 10 qua bao năm đã chứng minh là phương pháp hiệu quả nhất.

- Việc khung 3 ngày gãy khung 1 - 2 lần/tháng là chuyện rất bình thường. Anh em cần chuẩn bị vốn để sẵn sàng cho việc gãy khung. Nếu tháng gãy khung 1 - 2 lần, ta sẽ lãi khoảng 30% so với số vốn. Nếu không bị gãy, sẽ lại &x;ampx;ampx;gt; 100%. Mong anh em chú ý việc gãy khung để không cạn vốn.

&x;ampx;ampx;nbsp;

2. Phương pháp vào tiền:

Nuôi gấp thếp theo tỉ lệ 1x, 3,x 10x. Cụ thể với mức vốn 6,500,000:

- Ngày 1: 10đ/con

- Ngày 2: 30đ/con 

- Ngày 3: 100 đ/con

Khi ăn khung, ta quay lại mức vào của ngày 1.

3. Cách bắt số:

Thống kê các cặp nuôi đẹp nhất từ 4950 cặp số, dưa trên rất nhiều phương pháp như: bạc nhớ, gan, tần suất,...

 • Lotto nuôi 3 ngày 16/06/2018 - 18/06 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 16/06: 27,72 20 điểm/cặp
  Ngày 17/06: 27,72 60 điểm/cặp
  Ngày 18/06: 27,72 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 15/06/2018 - 17/06 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 15/06: 52,62 (Ăn 52) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 14/06/2018 - 16/06 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 14/06: 8,80 (Ăn 80) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 13/06/2018 - 15/06 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 13/06: 85,89 (Ăn 89) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 10/06/2018 - 12/06 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 10/06: 29,85 20 điểm/cặp
  Ngày 11/06: 29,85 60 điểm/cặp
  Ngày 12/06: 29,85 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 07/06/2018 - 09/06 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 07/06: 19,91 20 điểm/cặp
  Ngày 08/06: 19,91 60 điểm/cặp
  Ngày 09/06: 19,91 (Ăn 19,91) 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 04/06/2018 - 06/06 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 04/06: 18,81 20 điểm/cặp
  Ngày 05/06: 18,81 60 điểm/cặp
  Ngày 06/06: 18,81 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 01/06/2018 - 03/06 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 01/06: 26,31 20 điểm/cặp
  Ngày 02/06: 26,31 60 điểm/cặp
  Ngày 03/06: 26,31 200 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 31/05/2018 - 02/06 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 31/05: 61,62 (Ăn 61) 20 điểm/cặp
 • Lotto nuôi 3 ngày 29/05/2018 - 31/05 2


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 29/05: 14,44 20 điểm/cặp
  Ngày 30/05: 14,44 (Ăn 14) 60 điểm/cặp