728 x 90

Dàn đặc biệt 25 số nuôi 5 ngày

Chơi dàn đặc biệt luôn mang một ưu điểm so với chơi lotto là độ ổn định cao hơn nhiều nhưng đương nhiên cho một mức lãi ít hơn. Ổn định thể hiện ở 2 yếu tố: luôn chơi dàn nhiều số vì vây tỉ lệ nổ cao hơn lotto (bạch thủ hoặc song thủ), và mức gấp tiền khi nuôi không lớn (chơi song thủ lotto nếu nuôi 3 ngày thường gấp theo tỉ lệ 1 - 3 - 10).

Dàn đặc biệt 25 số cố gắng đảm bảo cho bạn một mức lãi cao nhất có thể, và giữ mức độ rủi ro ở mức có thể chấp nhận được. Một tháng mức lãi ổn định rơi vào khoảng 40% vốn, và 1 tháng trượt khung nuôi 1 - 2 lần. Nếu trượt khung, ta sẽ mất từ 2 - 4 khung để gỡ lại - khoảng 10 ngày chơi. Vậy nên nếu bạn trượt 2 khung, mất 20 ngày để gỡ, thì vẫn còn 10 ngày lãi.

Mức nhân tiền:

2

Mức vốn đề xuất

₫2,300,000

Tiền đánh

Tổng tiền

Tiền thắng

Tiền lãi

₫25,000

₫25,000

₫70,000

₫45,000

₫50,000

₫75,000

₫140,000

₫65,000

₫100,000

₫175,000

₫280,000

₫105,000

₫200,000

₫375,000

₫560,000

₫185,000

₫400,000

₫775,000

₫1,120,000

₫345,000

 

Mức nhân tiền:

2

Mức vốn đề xuất

₫2,300,000

Tiền đánh

Tổng tiền

Tiền thắng

Tiền lãi

₫50,000

₫50,000

₫140,000

₫90,000

₫100,000

₫150,000

₫280,000

₫130,000

₫200,000

₫350,000

₫560,000

₫210,000

₫400,000

₫750,000

₫1,120,000

₫370,000

₫800,000

₫1,550,000

₫2,240,000

₫685,000

 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 03/03/2018 đến 07/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 02  06  00  03   03/03 25,000đ (Ăn 86)
  1
  2 22  26  20  23  24  27  
  3
  4
  5 52  55  56  58  50  53  
  6 61  67  69  
  7
  8 82  85  86  88  84  87  
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 26/02/2018 đến 02/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 06  00  02  03  07   26/02 25,000đ
  1 11  14  15  12  13  18  19   27/02 50,000đ
  2 28/02 100,000đ
  3 01/03 200,000đ
  4 41  46  40  42   02/03 400,000đ
  5 55  56  50  52  53  58  
  6 61  67  69  
  7
  8
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 25/02/2018 đến 01/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 06  00  02  03  07   25/02 25,000đ (Ăn 10)
  1 15  14  10  11  12  13  18  19  
  2
  3
  4 46  40  41  42  
  5 55  56  50  52  53  58  
  6 61  67  
  7
  8
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 20/02/2018 đến 24/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  07  02  03  06   20/02 25,000đ
  1 10  19   21/02 50,000đ
  2 22/02 100,000đ
  3 23/02 200,000đ
  4 24/02 400,000đ
  5
  6
  7 70  78  79  72  76  
  8 80  87  88  82  84  85  
  9 90  97  91  92  93  94  96  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 13/02/2018 đến 17/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 02  06   13/02 25,000đ
  1 14/02 50,000đ
  2 22  26  28  20  23  24  27   15/02 100,000đ
  3 16/02 200,000đ
  4 17/02 400,000đ
  5
  6 61  65  67  
  7
  8 82  88  80  84  85  87  
  9 92  96  90  91  93  94  97  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 10/02/2018 đến 14/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 02  07  00  03  06   10/02 25,000đ
  1 11/02 50,000đ
  2 22  27  20  23  24  26  28   12/02 100,000đ (Ăn 99)
  3
  4
  5
  6
  7 79  70  71  76  78  
  8
  9 92  97  99  90  91  93  94  96  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 05/02/2018 đến 09/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  07  02  03  06   05/02 25,000đ
  1 10  14  15  11  12  13  19   06/02 50,000đ
  2 07/02 100,000đ
  3 08/02 200,000đ
  4 40  41  42  46   09/02 400,000đ
  5 50  54  55  52  56  
  6
  7 70  71  76  79  
  8
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 04/02/2018 đến 08/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  07  02  03  06   04/02 25,000đ (Ăn 43)
  1 10  14  15  11  12  13  
  2
  3
  4 40  41  42  43  46  
  5 50  54  55  52  56  
  6
  7 70  71  76  79  
  8
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 30/01/2018 đến 03/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  02  03  06  07   30/01 25,000đ
  1 14  15  10  11  12   31/01 50,000đ
  2 01/02 100,000đ
  3 02/02 200,000đ
  4 40  41  42  43  46   03/02 400,000đ
  5 54  55  50  52  56  
  6
  7
  8 84  85  88  80  82  
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 25 số từ ngày 29/01/2018 đến 02/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 2.300.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 5 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 06  00  02  03  07   29/01 25,000đ (Ăn 47)
  1 14  15  
  2
  3
  4 46  40  41  42  43  47  
  5 54  55  56  52  
  6 65  61  67  
  7
  8 84  85  88  80  82  
  9