728 x 90

Dàn đặc biệt 25 số nuôi 5 ngày

Chơi dàn đặc biệt luôn mang một ưu điểm so với chơi lotto là độ ổn định cao hơn nhiều nhưng đương nhiên cho một mức lãi ít hơn. Ổn định thể hiện ở 2 yếu tố: luôn chơi dàn nhiều số vì vây tỉ lệ nổ cao hơn lotto (bạch thủ hoặc song thủ), và mức gấp tiền khi nuôi không lớn (chơi song thủ lotto nếu nuôi 3 ngày thường gấp theo tỉ lệ 1 - 3 - 10).

Dàn đặc biệt 25 số cố gắng đảm bảo cho bạn một mức lãi cao nhất có thể, và giữ mức độ rủi ro ở mức có thể chấp nhận được. Một tháng mức lãi ổn định rơi vào khoảng 40% vốn, và 1 tháng trượt khung nuôi 1 - 2 lần. Nếu trượt khung, ta sẽ mất từ 2 - 4 khung để gỡ lại - khoảng 10 ngày chơi. Vậy nên nếu bạn trượt 2 khung, mất 20 ngày để gỡ, thì vẫn còn 10 ngày lãi.

Mức nhân tiền:

2

Mức vốn đề xuất

₫2,300,000

Tiền đánh

Tổng tiền

Tiền thắng

Tiền lãi

₫25,000

₫25,000

₫70,000

₫45,000

₫50,000

₫75,000

₫140,000

₫65,000

₫100,000

₫175,000

₫280,000

₫105,000

₫200,000

₫375,000

₫560,000

₫185,000

₫400,000

₫775,000

₫1,120,000

₫345,000

 

Mức nhân tiền:

2

Mức vốn đề xuất

₫2,300,000

Tiền đánh

Tổng tiền

Tiền thắng

Tiền lãi

₫50,000

₫50,000

₫140,000

₫90,000

₫100,000

₫150,000

₫280,000

₫130,000

₫200,000

₫350,000

₫560,000

₫210,000

₫400,000

₫750,000

₫1,120,000

₫370,000

₫800,000

₫1,550,000

₫2,240,000

₫685,000