728 x 90

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh

Là người đã lập trình ra website, tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Mong muốn diễn đàn trở thành nơi tham khảo đáng tin cậy cho anh em chơi số. Là người trẻ nhất trong 3 anh em sáng lập, nhưng với khả năng lập trình, tôi có thể tự xây dựng những công cụ phân tích và thống kê hiệu quả nhất để đưa ra những dự đoán xổ số chính xác.
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 27/01/2018 - 29/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 27/01: 01,78 20 điểm/cặp
  Ngày 28/01: 01,78 60 điểm/cặp
  Ngày 29/01: 01,78 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 26/01/2018 - 28/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 26/01: 1,10 (Ăn 01) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 23/01/2018 - 25/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 23/01: 79,81 20 điểm/cặp
  Ngày 24/01: 79,81 60 điểm/cặp
  Ngày 25/01: 79,81 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/01/2018 - 24/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 22/01: 67,76 (Ăn 67) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 21/01/2018 - 23/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 21/01: 62,70 (Ăn 62,62,70) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/01/2018 - 21/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 19/01: 20,28 20 điểm/cặp
  Ngày 20/01: 20,28 (Ăn 28,28) 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/01/2018 - 20/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 18/01: 14,41 (Ăn 14) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/01/2018 - 18/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 16/01: 8,49 20 điểm/cặp
  Ngày 17/01: 8,49 (Ăn 08) 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/01/2018 - 15/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 13/01: 42,93 20 điểm/cặp
  Ngày 14/01: 42,93 60 điểm/cặp
  Ngày 15/01: 42,93 (Ăn 42) 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 10/01/2018 - 12/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 10/01: 1,79 20 điểm/cặp
  Ngày 11/01: 1,79 60 điểm/cặp
  Ngày 12/01: 1,79 (Ăn 01) 200 điểm/cặp