728 x 90

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh

Là người đã lập trình ra website, tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Mong muốn diễn đàn trở thành nơi tham khảo đáng tin cậy cho anh em chơi số. Là người trẻ nhất trong 3 anh em sáng lập, nhưng với khả năng lập trình, tôi có thể tự xây dựng những công cụ phân tích và thống kê hiệu quả nhất để đưa ra những dự đoán xổ số chính xác.
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 22/02/2019 - 24/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 22/02/2019: 28,91 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/02/2019 - 21/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 19/02: 38,83 20 điểm/cặp
  Ngày 20/02: 38,83 60 điểm/cặp
  Ngày 21/02: 38,83 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 18/02/2019 - 20/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 18/02: 34,43 (Ăn 43) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/02/2019 - 19/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 17/02: 1,52 (Ăn 52) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/02/2019 - 18/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 16/02: 27,62 (Ăn 27) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 14/02/2019 - 16/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 14/02: 15,99 20 điểm/cặp
  Ngày 15/02: 15,99 (Ăn 15,99) 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 10/02/2019 - 12/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 10/02: 74,83 (Ăn 74) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 09/02/2019 - 11/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 09/02: 79,97 (Ăn 79) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 31/01/2019 - 02/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 31/01: 68,86 20 điểm/cặp
  Ngày 01/02: 68,86 60 điểm/cặp
  Ngày 02/02: 68,86 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 30/01/2019 - 01/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 30/01: 8,80 (Ăn 08) 20 điểm/cặp