728 x 90

Cao thủ chốt số - Sơn Tinh

Là người đã lập trình ra website, tôi đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Mong muốn diễn đàn trở thành nơi tham khảo đáng tin cậy cho anh em chơi số. Là người trẻ nhất trong 3 anh em sáng lập, nhưng với khả năng lập trình, tôi có thể tự xây dựng những công cụ phân tích và thống kê hiệu quả nhất để đưa ra những dự đoán xổ số chính xác.
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 19/09/2018 - 21/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 19/09: 63,79 20 điểm/cặp
  Ngày 20/09: 63,79 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 17/09/2018 - 19/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 17/09: 20,62 20 điểm/cặp
  Ngày 18/09: 20,62 (Ăn 20,20,20) 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 16/09/2018 - 18/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 16/09: 15,65 (Ăn 15) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 13/09/2018 - 15/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 13/09: 7,70 20 điểm/cặp
  Ngày 14/09: 7,70 60 điểm/cặp
  Ngày 15/09: 7,70 (Ăn 07,70) 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 12/09/2018 - 14/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 12/09: 37,40 (Ăn 37) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 09/09/2018 - 11/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 09/09: 7,70 20 điểm/cặp
  Ngày 10/09: 7,70 (Ăn 07) 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 06/09/2018 - 08/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 06/09: 23,65 20 điểm/cặp
  Ngày 07/09: 23,65 60 điểm/cặp
  Ngày 08/09: 23,65 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 05/09/2018 - 07/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 05/09: 19,88 (Ăn 88) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 02/09/2018 - 04/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 02/09: 4,79 20 điểm/cặp
  Ngày 03/09: 4,79 60 điểm/cặp
  Ngày 04/09: 4,79 (Ăn 04,79) 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Sơn Tinh 31/08/2018 - 02/09 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 31/08: 49,94 20 điểm/cặp
  Ngày 01/09: 49,94 (Ăn 49,49) 60 điểm/cặp