728 x 90

Cao thủ chốt số - Xuân tóc đỏ

Thú thực thì tôi vừa là một chủ lô vừa là một người chơi. Nhưng anh em yên tâm, tôi đăng số lên đây không phải để dìm anh em đâu. Một bên là cái nghiệp kiếm tiền, một bên là đam mê, không thể lẫn lộn được. Là người cầm tiền và cũng là đưa tiền cho các bạn, tôi rất hiểu cảm giác của mọi người khi ăn, khi thua, khi lỗ, và khi có nhiều tiền. Mong những đóng góp của tôi ở đây có ích cho mọi người. Chúc mọi người may mắn với du doan ket qua xsmb toi nay.
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 16/01/2018 - 21/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  16/01 7 (Ăn 07,07) 4 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 13/01/2018 - 18/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  13/01 53 4 điểm
  14/01 53 9 điểm
  15/01 53 (Ăn 53) 16 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 07/01/2018 - 12/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  07/01 24 4 điểm
  08/01 24 9 điểm
  09/01 24 16 điểm
  10/01 24 26 điểm
  11/01 24 46 điểm
  12/01 24 (Ăn 24) 60 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 03/01/2018 - 08/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  03/01 75 4 điểm
  04/01 75 9 điểm
  05/01 75 16 điểm
  06/01 75 (Ăn 75) 26 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 01/01/2018 - 06/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  01/01 76 4 điểm
  02/01 76 (Ăn 76) 9 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 29/12/2017 - 03/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  29/12 61 4 điểm
  30/12 61 9 điểm
  31/12 61 (Ăn 61) 16 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 27/12/2017 - 01/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  27/12 59 4 điểm
  28/12 59 (Ăn 59) 9 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/12/2017 - 26/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  21/12 4 4 điểm
  22/12 4 9 điểm
  23/12 4 16 điểm
  24/12 4 26 điểm
  25/12 4 46 điểm
  26/12 4 (Ăn 04) 60 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 15/12/2017 - 20/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  15/12 74 4 điểm
  16/12 74 9 điểm
  17/12 74 16 điểm
  18/12 74 26 điểm
  19/12 74 46 điểm
  20/12 74 60 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 11/12/2017 - 16/12 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  11/12 96 4 điểm
  12/12 96 9 điểm
  13/12 96 16 điểm
  14/12 96 (Ăn 96,96,96) 26 điểm