728 x 90

Cao thủ chốt số - Xuân tóc đỏ

Thú thực thì tôi vừa là một chủ lô vừa là một người chơi. Nhưng anh em yên tâm, tôi đăng số lên đây không phải để dìm anh em đâu. Một bên là cái nghiệp kiếm tiền, một bên là đam mê, không thể lẫn lộn được. Là người cầm tiền và cũng là đưa tiền cho các bạn, tôi rất hiểu cảm giác của mọi người khi ăn, khi thua, khi lỗ, và khi có nhiều tiền. Mong những đóng góp của tôi ở đây có ích cho mọi người. Chúc mọi người may mắn với du doan ket qua xsmb toi nay.
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/02/2019 - 22/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  17/02 45 4 điểm
  18/02 45 9 điểm
  19/02 45 16 điểm
  20/02 45 26 điểm
  21/02 45 46 điểm
  22/02 45 60 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 15/02/2019 - 20/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  15/02 8 4 điểm
  16/02 8 (Ăn 08) 9 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/02/2019 - 19/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  14/02 10 (Ăn 10) 4 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 10/02/2019 - 15/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  10/02 96 (Ăn 96) 4 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 09/02/2019 - 14/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  09/02 79 (Ăn 79) 4 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 01/02/2019 - 06/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  01/02 43 (Ăn 43) 4 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 30/01/2019 - 04/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  30/01 50 4 điểm
  31/01 50 (Ăn 50) 9 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 26/01/2019 - 31/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  26/01 52 4 điểm
  27/01 52 9 điểm
  28/01 52 16 điểm
  29/01 52 (Ăn 52) 26 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 21/01/2019 - 26/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  21/01 66 4 điểm
  22/01 66 9 điểm
  23/01 66 16 điểm
  24/01 66 26 điểm
  25/01 66 (Ăn 66) 46 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 14/01/2019 - 19/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  14/01 0 4 điểm
  15/01 0 9 điểm
  16/01 0 16 điểm
  17/01 0 26 điểm
  18/01 0 46 điểm