728 x 90

Cao thủ chốt số - Xuân tóc đỏ

Thú thực thì tôi vừa là một chủ lô vừa là một người chơi. Nhưng anh em yên tâm, tôi đăng số lên đây không phải để dìm anh em đâu. Một bên là cái nghiệp kiếm tiền, một bên là đam mê, không thể lẫn lộn được. Là người cầm tiền và cũng là đưa tiền cho các bạn, tôi rất hiểu cảm giác của mọi người khi ăn, khi thua, khi lỗ, và khi có nhiều tiền. Mong những đóng góp của tôi ở đây có ích cho mọi người. Chúc mọi người may mắn với du doan ket qua xsmb toi nay.
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 17/08/2018 - 22/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  17/08 37 4 điểm
  18/08 37 9 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 16/08/2018 - 21/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  16/08 69 (Ăn 69) 4 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 12/08/2018 - 17/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  12/08 24 (Ăn 24) 4 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 06/08/2018 - 11/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  06/08 66 4 điểm
  07/08 66 9 điểm
  08/08 66 16 điểm
  09/08 66 26 điểm
  10/08 66 46 điểm
  11/08 66 (Ăn 66) 60 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 01/08/2018 - 06/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  01/08 75 4 điểm
  02/08 75 9 điểm
  03/08 75 16 điểm
  04/08 75 26 điểm
  05/08 75 (Ăn 75) 46 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 28/07/2018 - 02/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  28/07 56 4 điểm
  29/07 56 9 điểm
  30/07 56 16 điểm
  31/07 56 (Ăn 56) 26 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 27/07/2018 - 01/08 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  27/07 54 (Ăn 54) 4 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 25/07/2018 - 30/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  25/07 96 4 điểm
  26/07 96 (Ăn 96) 9 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 24/07/2018 - 29/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  24/07 70 (Ăn 70) 4 điểm
 • Cao thủ chốt số - Xuân Tóc Đỏ 20/07/2018 - 25/07 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Cụ thể với số vốn 3,565,000. Bạn vào số và tiền bạch thủ nuôi 6 ngày như sau:  

   Ngày  Cách vào số  Cách vào tiền
  20/07 58 4 điểm
  21/07 58 9 điểm
  22/07 58 16 điểm
  23/07 58 (Ăn 58) 26 điểm