728 x 90

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn

Tôi xin tự giới thiệu về mình. Tôi là Khánh - trên 30 tuổi (vì bạn biết đấy, bạn có thể đọc bài này sau vài năm khi tôi đăng bài). Là công chức nhà nước, thú thực, tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Và thời gian rảnh tôi đầu tư hết vào việc soi số và dự đoán xổ số. Từ hồi mới đi làm, bắt đầu có tiền dư dả là tôi đã bắt đầu ham mê trò này, ngót nghét cũng được chục năm. 
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 12/03/2018 - 14/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 12/03: 37,42 20 điểm/cặp
  Ngày 13/03: 37,42 60 điểm/cặp
  Ngày 14/03: 37,42 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 10/03/2018 - 12/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 10/03: 41,99 20 điểm/cặp
  Ngày 11/03: 41,99 (Ăn 99,99) 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 09/03/2018 - 11/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 09/03: 15,51 (Ăn 51) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 07/03/2018 - 09/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 07/03: 25,52 20 điểm/cặp
  Ngày 08/03: 25,52 (Ăn 52) 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 06/03/2018 - 08/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 06/03: 55,60 (Ăn 55,60) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 05/03/2018 - 07/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 05/03: 19,91 (Ăn 19) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 02/03/2018 - 04/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 02/03: 6,60 20 điểm/cặp
  Ngày 03/03: 6,60 60 điểm/cặp
  Ngày 04/03: 6,60 (Ăn 06) 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 27/02/2018 - 01/03 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 27/02: 12,21 20 điểm/cặp
  Ngày 28/02: 12,21 60 điểm/cặp
  Ngày 01/03: 12,21 (Ăn 12,12) 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 25/02/2018 - 27/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 25/02: 2,20 20 điểm/cặp
  Ngày 26/02: 2,20 (Ăn 02,02,20) 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 24/02/2018 - 26/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 24/02: 17,83 (Ăn 83,83) 20 điểm/cặp