728 x 90

Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn

Tôi xin tự giới thiệu về mình. Tôi là Khánh - trên 30 tuổi (vì bạn biết đấy, bạn có thể đọc bài này sau vài năm khi tôi đăng bài). Là công chức nhà nước, thú thực, tôi có rất nhiều thời gian rảnh. Và thời gian rảnh tôi đầu tư hết vào việc soi số và dự đoán xổ số. Từ hồi mới đi làm, bắt đầu có tiền dư dả là tôi đã bắt đầu ham mê trò này, ngót nghét cũng được chục năm. 
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 02/02/2018 - 04/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 02/02: 8,96 20 điểm/cặp
  Ngày 03/02: 8,96 (Ăn 08) 60 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 30/01/2018 - 01/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 30/01: 67,76 20 điểm/cặp
  Ngày 31/01: 67,76 60 điểm/cặp
  Ngày 01/02: 67,76 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 29/01/2018 - 31/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 29/01: 37,92 (Ăn 37) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 28/01/2018 - 30/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 28/01: 20,94 (Ăn 94,94) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 27/01/2018 - 29/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 27/01: 29,55 (Ăn 29) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 26/01/2018 - 28/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 26/01: 1,47 (Ăn 01,47) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 23/01/2018 - 25/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 23/01: 05,50 20 điểm/cặp
  Ngày 24/01: 05,50 60 điểm/cặp
  Ngày 25/01: 05,50 200 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 22/01/2018 - 24/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 22/01: 18,81 (Ăn 18) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 21/01/2018 - 23/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 21/01: 1,73 (Ăn 01) 20 điểm/cặp
 • Cao thủ chốt số - Khánh Nguyễn 20/01/2018 - 22/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má


  Cụ thể với số vốn 10,000,000. Bạn vào số và điểm như sau:   

   Cặp Lotto nuôi 3 ngày  Cách vào tiền
  Ngày 20/01: 67,76 (Ăn 76) 20 điểm/cặp