728 x 90

Dàn đặc biệt nuôi 50 số trong 4 ngày - Dàn đặc biệt tỉ lệ ăn cực cao

Chơi dàn đặc biệt luôn mang một ưu điểm so với chơi lotto là độ ổn định cao hơn nhiều nhưng đương nhiên cho một mức lãi ít hơn. Ổn định thể hiện ở 2 yếu tố: luôn chơi dàn nhiều số vì vây tỉ lệ nổ cao hơn lotto (bạch thủ hoặc song thủ), và mức gấp tiền khi nuôi không lớn (chơi song thủ lotto nếu nuôi 3 ngày thường gấp theo tỉ lệ 1 - 3 - 10).

Dàn đặc biệt 50 số chỉ được chơi khi giá chơi của bạn ít nhất là 1:80. Tốt nhất là trên 1:85 thì phương pháp mới thực sự hiệu quả. Với giá chơi đó, việc thua lỗ là một việc hầu như không thể xảy ra


Mức nhân tiền:

4

Mức vốn đề xuất

₫4,500,000

Ngày đánh

Tiền đánh

Tổng tiền

Tiền thắng

Tiền lãi

1

₫50,000

₫50,000

₫80,000

₫30,000

2

₫200,000

₫250,000

₫320,000

₫70,000

3

₫800,000

₫1,050,000

₫1,280,000

₫230,000

4

₫3,200,000

₫4,250,000

₫5,120,000

₫870,000

 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 25/02/2018 đến 28/02 2

  Để xem số ngày HÔM NAY, vui lòng đăng nhập TÀI KHOẢN VIP bên dưới:

  Ghi nhớ
  Nếu chưa có tài khoản, ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TẠI ĐÂY
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 23/02/2018 đến 26/02 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  02  06  03  07   23/02 50,000đ
  1 10  12  15  11  13  14  18  19   24/02 200,000đ (Ăn 54)
  2 20  22  26  23  24  27  
  3 30  32  35  36  33  34  37  38  
  4 40  42  46  41  
  5 50  52  55  56  53  54  
  6 61  67  
  7 70  72  76  78  79  
  8 80  82  85  84  87  88  
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 21/02/2018 đến 24/02 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  02  07  03  06   21/02 50,000đ
  1 10  12  11  13  14  15  19   22/02 200,000đ (Ăn 65)
  2 20  22  27  23  24  26  
  3 30  32  37  38  33  34  35  36  
  4 40  42  41  46  
  5 50  52  53  54  55  56  
  6 67  61  65  
  7 70  72  78  76  79  
  8 80  82  87  88  84  85  
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 20/02/2018 đến 23/02 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  07  02  03  06   20/02 50,000đ (Ăn 28)
  1 10  19  11  12  13  14  15  
  2 20  27  28  22  23  24  26  
  3 30  37  38  32  33  34  35  36  
  4 40  41  42  46  
  5 50  
  6
  7 70  78  79  72  76  
  8 80  87  88  82  84  85  
  9 90  97  91  92  93  94  96  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 12/02/2018 đến 15/02 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 02  06  07  00  03   12/02 50,000đ
  1 12  10  11  13  14  15  19   13/02 200,000đ
  2 22  26  27  28  20  23  24   14/02 800,000đ (Ăn 71)
  3 32  36  37  38  30  33  34  35  
  4 42  46  40  41  
  5 52  56  50  53  54  
  6 67  61  65  
  7 72  76  78  70  71  79  
  8 82  88  80  84  85  
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 08/02/2018 đến 11/02 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 02  00  03  06  07   08/02 50,000đ
  1 12  14  19  10  11  13  15   09/02 200,000đ
  2 22  24  20  23  26  27  28   10/02 800,000đ
  3 32  34  30  33  35  36  37  38   11/02 3,200,000đ
  4 42  40  41  46  
  5 52  54  50  53  55  56  
  6 61  65  67  
  7 79  70  
  8
  9 92  94  99  90  91  93  96  97  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 05/02/2018 đến 08/02 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  07  02  03  06   05/02 50,000đ
  1 10  14  15  11  12  13  19   06/02 200,000đ
  2 20  24  25  27  22  23  26  28   07/02 800,000đ (Ăn 25)
  3 30  34  35  37  32  33  36  38  
  4 40  41  42  46  
  5 50  54  55  52  56  
  6 65  67  61  
  7 70  71  76  79  
  8 80  84  85  82  88  
  9 90  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 04/02/2018 đến 07/02 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  07  02  03  06   04/02 50,000đ (Ăn 43)
  1 10  14  15  11  12  13  19  
  2 20  24  25  27  22  23  26  28  
  3 30  34  35  37  32  33  36  38  
  4 40  41  42  43  46  
  5 50  54  55  52  56  
  6 65  67  61  
  7 70  71  76  79  
  8 80  84  85  82  88  
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 31/01/2018 đến 03/02 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 02  00  03  06  07   31/01 50,000đ
  1 12  14  15  10  11  13  19   01/02 200,000đ
  2 22  24  25  28  20  23  26  27   02/02 800,000đ
  3 32  34  35  38  30  36  37   03/02 3,200,000đ
  4 42  40  41  43  46  
  5 52  54  55  50  56  
  6 65  61  67  
  7 71  76  79  
  8 82  84  85  88  80  
  9 94  95  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 30/01/2018 đến 02/02 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  02  03  06  07   30/01 50,000đ (Ăn 29)
  1 14  15  10  11  12  13  19  
  2 24  25  28  20  22  23  26  27  29  
  3 34  35  38  30  32  36  37  
  4 40  41  42  43  46  
  5 54  55  50  52  56  
  6 65  61  67  
  7 71  76  79  
  8 84  85  88  80  82  
  9 94