728 x 90

Dàn đặc biệt nuôi 50 số trong 4 ngày - Dàn đặc biệt tỉ lệ ăn cực cao

Chơi dàn đặc biệt luôn mang một ưu điểm so với chơi lotto là độ ổn định cao hơn nhiều nhưng đương nhiên cho một mức lãi ít hơn. Ổn định thể hiện ở 2 yếu tố: luôn chơi dàn nhiều số vì vây tỉ lệ nổ cao hơn lotto (bạch thủ hoặc song thủ), và mức gấp tiền khi nuôi không lớn (chơi song thủ lotto nếu nuôi 3 ngày thường gấp theo tỉ lệ 1 - 3 - 10).

Dàn đặc biệt 50 số chỉ được chơi khi giá chơi của bạn ít nhất là 1:80. Tốt nhất là trên 1:85 thì phương pháp mới thực sự hiệu quả. Với giá chơi đó, việc thua lỗ là một việc hầu như không thể xảy ra


Mức nhân tiền:

4

Mức vốn đề xuất

₫4,500,000

Ngày đánh

Tiền đánh

Tổng tiền

Tiền thắng

Tiền lãi

1

₫50,000

₫50,000

₫80,000

₫30,000

2

₫200,000

₫250,000

₫320,000

₫70,000

3

₫800,000

₫1,050,000

₫1,280,000

₫230,000

4

₫3,200,000

₫4,250,000

₫5,120,000

₫870,000

 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 17/06/2018 đến 20/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 05  06  07  09   17/06 50,000đ
  1 13  12  15  17  18  19   18/06 200,000đ
  2 24  20  21  25  26  27  28  29  
  3 34  33  31  32  35  39  
  4 41  42  46  49  
  5 53  51  52  55  57  58  59  
  6 62  65  67  
  7 74  71  77  78  
  8 84  87  88  89  
  9 94  93  90  91  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 15/06/2018 đến 18/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 05  09  06  07   15/06 50,000đ
  1 13  15  19  12  17  18   16/06 200,000đ (Ăn 48)
  2 24  25  29  20  21  26  27  28  
  3 33  34  35  39  31  32  
  4 49  41  42  48  
  5 53  55  59  51  52  57  58  
  6 65  62  67  
  7 74  71  77  78  
  8
  9 93  94  95  90  91  92  96  98  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 14/06/2018 đến 17/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 05  09  06  07   14/06 50,000đ (Ăn 43)
  1 13  15  19  12  17  18  
  2 20  25  29  21  24  26  27  28  
  3 33  35  39  31  32  34  
  4 43  49  41  42  48  
  5 53  55  59  51  57  58  
  6 65  62  67  
  7 71  74  77  78  
  8
  9 90  93  95  91  92  94  96  98  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 11/06/2018 đến 14/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 09  05  06  07   11/06 50,000đ
  1 13  19  12  15  17   12/06 200,000đ
  2 20  28  29  21  24  25  26  27   13/06 800,000đ (Ăn 37)
  3 33  39  31  32  34  35  37  
  4 43  48  49  41  42  
  5 53  58  59  51  55  57  
  6 62  65  67  
  7
  8 88  89  84  87  
  9 90  93  98  91  92  94  95  96  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 07/06/2018 đến 10/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 07  03  05  06  09   07/06 50,000đ
  1 17  12  13  15  19   08/06 200,000đ
  2 28  20  27  21  24  25  26  29   09/06 800,000đ
  3 37  31  32  33  34  35  39   10/06 3,200,000đ (Ăn 3)
  4 48  41  42  43  49  
  5 58  57  51  53  55  59  
  6 67  62  
  7 78  77  71  74  
  8 87  84  89  
  9 98  90  91  92  93  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 05/06/2018 đến 08/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 07  03  05  06   05/06 50,000đ
  1 17  12  13  15  19   06/06 200,000đ (Ăn 75)
  2 28  20  27  21  24  25  26  29  
  3 37  31  32  33  34  35  39  
  4 48  41  42  43  49  
  5 58  57  51  53  55  59  
  6 67  62  
  7 78  77  71  74  75  
  8 87  84  89  
  9 90  91  92  93  94  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 04/06/2018 đến 07/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 05  07  03  06   04/06 50,000đ (Ăn 83)
  1 15  17  12  13  19  
  2 20  25  27  28  21  24  26  29  
  3 35  37  31  32  33  34  39  
  4 48  41  42  43  49  
  5 55  57  58  51  53  59  
  6 67  62  
  7 75  77  78  71  74  
  8 87  83  84  89  
  9 90  95  91  92  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 02/06/2018 đến 05/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 05  06  07  00  03   02/06 50,000đ
  1 15  17  19  12  13   03/06 200,000đ (Ăn 0)
  2 25  26  27  29  20  21  24  28  
  3 35  37  39  31  32  33  34  
  4 49  41  42  43  48  
  5 55  57  59  51  53  58  
  6 67  62  
  7 75  77  71  74  78  
  8
  9 95  96  99  90  91  92  93  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 01/06/2018 đến 04/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 03  05  06  00  07   01/06 50,000đ (Ăn 72)
  1 13  15  19  17  
  2 25  26  29  20  21  24  27  28  
  3 33  35  39  31  32  34  37  
  4 43  49  41  42  48  
  5 53  55  59  51  57  58  
  6 62  67  
  7 75  71  72  74  77  78  
  8
  9 93  95  96  99  90  91  92  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 30/05/2018 đến 02/06 2

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  03  07  05  06   30/05 50,000đ
  1 13  17  19  15   31/05 200,000đ (Ăn 54)
  2 20  27  29  21  24  25  26  28  
  3 33  37  31  32  34  35  
  4 43  49  41  42  48  
  5 53  57  59  51  54  55  58  
  6 67  62  
  7 77  72  74  75  78  
  8 83  
  9 90  93  99  91  92  95  96