728 x 90

Dàn đặc biệt nuôi 50 số trong 4 ngày - Dàn đặc biệt tỉ lệ ăn cực cao

Chơi dàn đặc biệt luôn mang một ưu điểm so với chơi lotto là độ ổn định cao hơn nhiều nhưng đương nhiên cho một mức lãi ít hơn. Ổn định thể hiện ở 2 yếu tố: luôn chơi dàn nhiều số vì vây tỉ lệ nổ cao hơn lotto (bạch thủ hoặc song thủ), và mức gấp tiền khi nuôi không lớn (chơi song thủ lotto nếu nuôi 3 ngày thường gấp theo tỉ lệ 1 - 3 - 10).

Dàn đặc biệt 50 số chỉ được chơi khi giá chơi của bạn ít nhất là 1:80. Tốt nhất là trên 1:85 thì phương pháp mới thực sự hiệu quả. Với giá chơi đó, việc thua lỗ là một việc hầu như không thể xảy ra


Mức nhân tiền:

4

Mức vốn đề xuất

₫4,500,000

Ngày đánh

Tiền đánh

Tổng tiền

Tiền thắng

Tiền lãi

1

₫50,000

₫50,000

₫80,000

₫30,000

2

₫200,000

₫250,000

₫320,000

₫70,000

3

₫800,000

₫1,050,000

₫1,280,000

₫230,000

4

₫3,200,000

₫4,250,000

₫5,120,000

₫870,000

 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 22/02/2019 đến 25/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  01  06  09  03  04  07   22/02/2019 50,000đ
  1 11  19  12  13  14  15  17  18  
  2 20  21  23  25  27  28  
  3 39  34  35  37  38  
  4 40  46  42  47  48  
  5 50  51  52  54  55  57  58  
  6 60  61  66  69  63  64  
  7 70  71  
  8
  9 96  94  95  98  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 20/02/2019 đến 23/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  09  01  03  04  06  07   20/02 50,000đ
  1 18  19  11  12  13  14  17   21/02 200,000đ (Ăn 68)
  2 28  20  21  23  25  27  
  3 38  39  34  35  37  
  4 48  40  42  46  47  
  5 58  50  51  52  54  55  57  
  6 68  60  69  
  7
  8 81  82  83  84  85  87  
  9 98  94  95  96  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 19/02/2019 đến 22/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 03  09  00  01  04  05  06  07   19/02 50,000đ (Ăn 5)
  1 18  13  19  11  12  14  17  
  2 28  23  20  21  25  27  
  3 38  39  34  35  37  
  4 48  40  42  46  47  
  5 58  50  51  52  54  55  57  
  6 68  63  
  7
  8 83  81  82  84  85  87  
  9 98  94  95  96  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 16/02/2019 đến 19/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 03  09  00  01  04  05  06  07   16/02 50,000đ
  1 13  12  19  11  14  17  18   17/02 200,000đ
  2 23  20  21  25  27  28   18/02 800,000đ (Ăn 97)
  3 39  34  35  37  38  
  4 42  40  46  47  48  
  5 52  51  54  55  57  58  
  6 63  69  60  61  64  66  68  
  7 73  
  8
  9 94  95  96  97  98  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 15/02/2019 đến 18/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 03  05  09  00  01  04  06  07   15/02 50,000đ (Ăn 32)
  1 12  13  19  11  14  18  
  2 23  25  20  21  27  28  
  3 32  35  39  34  37  38  
  4 42  40  46  47  48  
  5 52  55  51  54  57  58  
  6 63  69  60  61  64  66  68  
  7 72  
  8
  9 95  94  96  97  98  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 09/02/2019 đến 12/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 09  04  00  01  03  05  06  07   09/02 50,000đ (Ăn 26)
  1 19  14  18  11  12  13  
  2 28  20  21  23  25  26  27  
  3 39  34  38  32  33  35  37  
  4 48  42  46  47  
  5 54  58  51  52  55  57  
  6 69  
  7
  8 84  81  82  83  85  87  
  9 94  98  95  96  97  
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 31/01/2019 đến 03/02 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 04  07  00  01  03  05  06  09   31/01 50,000đ
  1 14  18  11  12  13  19   01/02 200,000đ
  2 27  28  20  21  23  25  26   02/02 800,000đ (Ăn 43)
  3 34  37  38  32  33  35  39  
  4 47  48  42  43  46  
  5 57  58  51  52  55  
  6
  7 74  78  70  71  72  73  
  8 84  87  81  82  83  85  
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 28/01/2019 đến 31/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 03  04  06  07  00  01  05  09   28/01 50,000đ
  1 13  14  11  12  18  19   29/01 200,000đ
  2 23  26  27  20  25  28   30/01 800,000đ (Ăn 44)
  3 33  34  37  32  35  38  39  
  4 43  44  46  47  42  48  
  5 57  51  52  55  
  6 63  64  66  60  61  68  69  
  7 73  74  70  71  72  78  
  8
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 25/01/2019 đến 28/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 01  03  06  00  04  05  07  09   25/01 50,000đ
  1 11  12  13  14  18  19   26/01 200,000đ
  2 23  26  20  25  27  28   27/01 800,000đ (Ăn 49)
  3 32  34  35  37  38  39  
  4 42  43  46  44  47  48  49  
  5 51  52  55  57  58  
  6 61  63  66  60  64  68  69  
  7 71  72  73  70  74  
  8
  9
 • Dự đoán dàn đặc biệt 50 số từ ngày 21/01/2019 đến 24/01 2

  HOTLINE ZALO: 0188.3200.326

  Sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề về số má

  Với số vốn 4.500.000VNĐ, bạn chơi dàn đặc biệt khung 4 ngày:
  Đầu Dàn số Ngày Tiền
  0 00  01  09  03  04  05  06  07   21/01 50,000đ
  1 11  18  19  12  13   22/01 200,000đ
  2 20  28  23  25  26  27   23/01 800,000đ
  3 38  39  32  34  36  37   24/01 3,200,000đ (Ăn 36)
  4 48  49  42  43  44  46  47  
  5 51  58  52  55  57  
  6
  7
  8 81  82  83  84  85  87  
  9 90  98  99  94  95  96  97